Gastles Obs 't Joppe in Nieuw Vennep

 De leerlingen van de groepen 6 van Obs ’t Joppe in Nieuw Vennep kregen dit jaar een gastles over Tanzania. En Game Guide Priscilla de Graef mocht de lessen gaan verzorgen!


 Juf Mariska, een van de leerkrachten van groep 6, was in de weken voorafgaand aan de gastles al aan de slag gegaan met de voorbereidingen in de klas en vandaag werd het lesprogramma op een wel erg leuke manier afgesloten: de Game Guide ging namelijk een spel met de leerlingen spelen!

 

Eerst werd de klas in groepjes verdeeld. Vervolgens kon er gestart worden met het spelen van het spel en wat gingen de leerlingen op in het spel! Ook de tijdlijn werd erg leuk gevonden, hierdoor hadden de leerlingen niet alleen oog voor hun eigen dorp, maar ook voor de gebeurtenissen. Zo rende af en toe een leerling enthousiast naar de tijdlijn toe om de tijddobbelsteen te gooien. Soms werd er door de Game Guide een belangrijke gebeurtenis voorgelezen!

 

Door het enthousiasme van de leerlingen ontstond er een leuke sfeer in de klas. De leerlingen luisterden erg goed, ook toen klasgenootjes over hun ervaringen vertelden en er vragen gesteld werden, luisterden iedereen aandachtig naar elkaar!

 

 

 

Toen de laatste 2 minuten van de gastles waren ingegaan, werd het voor de leerlingen wel heel spannend! Gelukkig heeft ieder groepje heeft zijn eigen dorp kunnen verbeteren!

Er werd onder andere door de leerlingen geroepen: ‘Het belangrijkste is eten en schoon drinken’ en ‘Ze hebben wel maar weinig geld’.